Skip to main content

Vaše rybářské útočiště na pomezí jižních a západních Čech

Pravidla pro lov ryb na udici na základě pověření

platná od 1.1.2021

Přejeme si, abyste si pobyt na březích naší krásné vodní nádrže užili a odnesli si odsud mnoho krásných zážitků, na které budete ještě dlouho vzpomínat. Svým jednáním nám pomůžete, aby si stejný zážitek odvezli i ostatní. Děkujeme, že zdokonalujete náš revír společně s námi.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REVÍRU

 

 • Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u správce nádrže a seznámit se s místním rybářským řádem. Zakoupením platné povolenky k rybolovu souhlasíte s prováděnými kontrolami.
 • Každý lovec musí mít u sebe platnou povolenku a průkaz totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pouze pro 1 osobu.
 • Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném a k tomuto účelu určeném místě.
 • Prosíme o dodržování čistoty, po vás přijdou i další. Jakékoli mytí v jezeře a používání šamponů, mýdel apod. je přísně zakázáno!
 • Požívání alkoholu ve zvýšené míře nebo jakýchkoli drog je v areálu revíru Komušín zakázáno.
 • Rádia, televizory apod. jsou dovoleny hluk však nesmí překročit hranice vašeho lovného místa. Respektujte prosím okolní rybáře, kteří si k nám přijeli odpočinout!
 • Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob.
 • Po opuštění lovného místa se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při vašem příchodu.
 • V areálu revíru je zakázáno prořezávání stromů a keřů a rozdělávání ohňů je povoleno jen na určitých místech (vlastní nadzemní gril je povolen).
 • Pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena u správce nádrže. Návštěva musí ponechat vůz rovněž na parkovišti. Návštěvy jsou možné pouze v denní době.
 • Lovící je povinen nesmazatelným způsobem zapsat každou ulovenou rybu do přehledu úlovků (kapr; amur;….) vzor: (4.6. 2021 kapr 50cm 4,30kg)
 • V revíru je přísný zákaz lovu na živou rybku nebo její část. (jeseter; štika; candát; okoun; sumec celoročně HÁJENI!!!) Pokud by došlo k ulovení některé z výše uvedených ryb, okamžitě se pouští zpět do vody.
 • V revíru je více lovných míst. Některá místa jsou vhodná pro 2-3 lovící.
 • V revíru je možné zdarma postavení bivaků, stanů a přístřešků. Ty je nutno stavět tak, aby nebránily v průjezdu po obslužní komunikaci.
 • Při nočním rybolovu platí povinnost mít osvětlené místo lovu.
 • Parkování vozidel na parkovišti u budovy správce. Parkování v jiných místech a vjezd na lovná místa pouze se souhlasem správce k vyložení a naložení bivaků atd. Jinak platí zákaz vjezdu.
 • Při lovu se lovící zavazuje uzpůsobit ostatním rybářům a neprovádět lov (nahazování, krmení) mimo svůj vytyčený sektor lovného místa. V případě, že lovící má s sebou psa je povinen zajistit, že pes nebude obtěžovat další rybáře, nezpůsobí žádnou škodu a nepořádek na revíru! V případě, že toto způsobí, bere lovící za toto zodpovědnost a případně škodu uhradit a nepořádek (exkrementy) uklidit!
 • V celém revíru platí zákaz jakékoli úpravy břehů, zeleně a stromů. (lámání větví, řezání rákosu atd.)
 • Při lovu minimálně 48 hodin lze rezervovat lovné místo dle mapy. V případě, že se rybář nemůže v termínu dostavit je povinen tuto zrušit nejpozději 7 dní před termínem. Při nedodržení tohoto pravidla nebude na jeho příští rezervaci brán zřetel.
 • Rybáři jsou povinni na požádání umožnit správci (porybnému) kontrolu (nahlédnutí) do auta a ostatních věcí. Dodržování všech podmínek rybářského řádu a pravidel rybolovu na našem revíru přísně kontrolujeme. Při porušení těchto podmínek bude lovícímu odebrána povolenka bez náhrady a bude vyloučen pro další návštěvy revíru.
 • Kontroly je oprávněn provádět správce nádrže, majitel, osoby určené k výkonu rybářské stráže (musí být označeni jmenovkou a fotografií).
 • Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu.

 

PRAVIDLA RYBOLOVU 

 • Povolené způsoby lovu: plavaná; položená; feeder
 • Loví se metodou „Chyť a pusť.“
 • Povoleny 2 pruty / osoba, třetí prut je možný za příplatek
 • Zákaz používat pletené šnůry v celém návinu i jako „šokový návazec“! Šňůru lze použít pouze jako návazec s háčkem pod olovem. Olověnou šňůru možno použít pouze maximálně 1 metr na konci sestavy. Šokové návazce povoleny (povolená síla šokového vlasce od 0,40 – do 0,70 mm).
 • Minimální průměr kmenového vlasce je 0,30mm.
 • Na návazci vždy jen jeden háček.
 • Jsou povoleny háčky pouze s protihrotem minimální velikosti č. 6 a maximální velikosti č. 4.
 • Lov na položenou povolen pouze s průběžnou (únikovou) montáží.
 • V revíru platí přísný zákaz použití montáže na „pevno“ (helikoptér, atd.) a srkaček.
 • Povolena metoda lovu ZIG-RIG
 • Je povoleno označit lovné místo tyčovou bójkou, ostatní bóje jsou zakázané.
 • Celoroční zákaz lovu dravých ryb.
 • Přísný zákaz sakování ryb.
 • Povolené způsoby zakrmování: vrhací tyč (kobra), raketa, prak, nahazovací košík nebo zavážecí loďička.
 • Zákaz zdolávání ryb z lodi.
 • V případě opuštění lovného místa lovící nesmí mít nahozené pruty.
 • Je zakázáno používat nevařený partikl a lovit na jakoukoli živočišnou nástrahu vyjma žížal.

 

POVINNOSTI RYBÁŘŮ 

 • Každý rybář je povinen mít u sebe vyprošťovač háčků, podběrák (ramena minimálně 80x80cm), podložku pod rybu (vaničku nebo kolébku minimálně velikosti 80cm) a kbelík na vodu.
 • Při ulovení ryby je lovící povinen ji co nejšetrněji vylovit, umístit na „mokrou“ podložku, změřit, zvážit, ošetřit (nejlépe Klin-ik, Septocarp) a zpět opatrně pustit zpět do vody.
 • Při fotodokumentaci úlovku musí být ryba vždy polévaná vodou, bezpečně manipulovat pouze nad podložkou a pak ihned vrácena zpět do vody!

Provozovatel si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v areálu jezera. Tyto mohou být použity pro propagaci jezera prostřednictvím časopisů, internetu a dalších prostředků propagace a komunikace.

Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu bude rybář vykázán z areálu vodní nádrže Komušín bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků, zaplacené kauce a v budoucnosti nebude již do revíru vpuštěn.

Upozorňujeme, že naši správci disponují binokuláry s nočním viděním. Chráníme tak nejen náš majetek, ale i naše ryby.

Jedinečná lokalita

Vodní nádrž na pomezí jižních a západních Čech.

Rodinná komunita

Všichni jsou přátelští a lidé stejné mysli vás i uvítají.

Soukromá dovolená

Unikněte k nám od svých starostí.

Rybářská výzva

Revír kam se budete rádi vracet.
Close Menu

Revír Komušín
Mráz Agro CZ, s.r.o.
Komušín 341 01

tel.: +420 737 919 889
info@mrazagro.cz